Huub van Helden

Fractievoorzitter sinds 2018

– Financieel dienstverlener
– Vicevoorzitter en secretaris
Raad van Toezicht
Recreatiepark de Leistert en Buitenhof de Leistert
– Penningmeester harmonie Philomena
– Penningmeester stichting OOR, opvanghuis voor eenzamen en daklozen
– Voormalig voorzitter Muziekfederatie Leudal

”De dynamiek en het karakter van de kernen vragen aandacht”

Als lijsttrekker ben ik trots op onze kandidaten, die vanuit hun werkveld kennis meebrengen over de sociale sector of als actief ondernemer goed weten hoe een gemeente een positieve rol kan spelen om economische activiteit te stimuleren. De toeristische sector zorgt voor aantrekkingskracht, werkgelegenheid en welvaart. Onze agrarische sector speelt een even grote rol.

Deze sectoren en ook het MKB, vragen om een integrale visie vanuit de gemeente. Het is belangrijk dat er begrip is voor de bedrijfsvoering en dat er realiteitszin is waar het gaat om hun bijdrage aan onze welvaart. Ook moet de gemeente het enorme belang van verenigingen, de vele burgerinitiatieven en de positie van onze senioren, een groeiende bevolkingsgroep,

begrijpen en faciliteren. Er zit ontzettend veel kracht in onze samenleving en er kan nog veel meer bereikt worden als die samenleving kan rekenen op een daadkrachtig gemeentelijk bestuur. De dynamiek en het specifieke karakter van al die trotse kernen, waar zoveel initiatief genomen wordt om de leefbaarheid in stand te houden, vragen aandacht. Daar wil ik me voor inzetten!