Nadine Alofs

Raadslid
Specialisme: Domein Sociaal

Mijn lijfspreuk: de vereniging: het fundament onder een ‘gezonde’ samenleving!’

Leudal heeft een rijk verenigingsleven waar we trots op mogen zijn! De vereniging is de plek om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk doelen na te streven. Voor veel mensen is de vereniging daarom het middelpunt van de leefomgeving. De gemeente heeft hierin een taak en moet samenwerking in verenigingen en tussen verenigingen stimuleren, ook financieel. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de structurele subsidies, moet incidentele subsidies gemakkelijker toegankelijk maken en moet zorgen voor een ontmoetingsruimte in iedere kern.

Daarnaast is het belangrijk dat burgerinitiatieven, die vaak vanuit verenigingen komen, voortvarender worden opgepakt. De jeugd is de toekomst van iedere vereniging. Jeugd zorgt voor vernieuwing en ontwikkeling. Het is daarom van belang dat er voldoende woningen zijn voor jongeren en jonge gezinnen. Het CDA staat voor de aantrekkelijkheid van Leudal als gemeente. Verenigingen houden Leudal leefbaar en levendig. Leudal vol van verenigingen, nu én in de toekomst!

Emailadres:n.alofs@leudal.nl

Terug