Verkiezingsprogramma PS 2015-2019

Uniek en Limburg, ze horen gewoon bij elkaar. Onze geschiedenis, ons landschap en vooral onze inwoners maken Limburg bijzonder. Met een groot gevoel van saamhorigheid werken duizenden vrijwilligers bij verenigingen, zetten vele mantelzorgers zich in voor de zorg van hun naasten en wordt er elke dag opnieuw weer hard gewerkt, in bedrijven, instellingen, organisaties of thuis. Limburgers zijn daarnaast gastvrij en kijken met een zeker optimisme naar de wereld om zich heen. Limburgers weten dat ze niet ergens in het Zuiden van Nederland wonen, maar in het centrum van Europa. Dat geeft zelfvertrouwen en biedt volop kansen.

Kortom, UNIEK toont de dynamiek in

onze prachtige provincie en die dynamiek verstevigen we de komende jaren. We zetten daartoe in op een sterke economie met veel werkgelegenheid en een waardevolle samenleving. Dit magazine

laat zien dat Limburg werkt, nu en in de toekomst. In verhalen, actiepunten, foto’s en achtergrondartikelen. Daarnaast komen mensen aan het woord, CDA’ers en niet CDA’ers, die een bepaalde kijk op Limburg hebben. Elk verhaal, elke visie, elke mening geeft ons nieuwe inspiratie en vertrouwen in de toekomst van Limburg.

Die toekomst kunt u meebepalen door op 18 maart a.s. uw stem uit te brengen. Met UNIEK in de hand weet u waar het CDA Limburg voor staat.

Download hier ons verkiezingsprogramma:

Verkiezingsprogramma 2015-2019 UNIEK