Wensbus in Leudal wordt voorgezet

CDA Leudal heeft gisteren in de raadsvergadering een motie ingebracht om het project wensbus wat loopt vanaf 2014 de komende 5 jaar voort te zetten . Het project is opgestart in de kernen Nunhem en Buggenum en inmiddels uitgebreid naar andere kernen .Een grote groep vrijwilligers is actief en wil graag actief blijven de komende 5 jaar . De provincie heeft per wensbusproject €75.000,00 beschikbaar voor 5 jaar. Daarnaast is cofinanciering noodzakelijk om de exploitatie rond te krijgen. De gemeenteraad ging unaniem akkoord met het voorstel van het CDA om voor 5 jaar minimaal € 2000,00 beschikbaar te stellen. Binnenkort heeft de wethouder een overleg met de stuurgroep wensbus over de mogelijkheden.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Wensbus

De raad in vergadering bijeen op 13 december 2016:
Overwegende dat :

 • In de gemeente Leudal in 2014 een van de pilots van de provincie met de wensbus is gestart in de kernen Nunhem en Buggenum;
 • Deze in een grote behoefte voorziet en deze maandelijks 400 tot 500 passagiers vervoert;
 • Het gebied waar de wensbus naar toe rijdt is uitgebreid naar meerdere kernen;
 • Een grote groep vrijwilligers beschikbaar is om dit vervoer voort te zetten ;
 • De pilot nu is afgelopen maar de provincie voor ieder pilot project een subsidie ter beschikking stelt van € 75.000,00 voor 5 jaar om het project voort te zetten;
 • De stuurgroep wensbus vanuit de dorpsraad Nunhem dit graag wil doen door een stichting op te richten onder de naam Stichting Wensbus Leudal;
 • Het bedrag dat de provincie ter beschikking stelt onvoldoende is om het project voort te zetten;
 • Er subsidie is aangevraagd bij diverse fondsen en instanties maar dat dit nog onvoldoende is om het project voort te zetten;
 • Er ook beroep gedaan wordt op de gemeente om het project voor de komende 5 jaar te ondersteunen met € 2000,00 per jaar;
 • Voortzetting afhankelijk is van een sluitende exploitatie;
 • De wensbus voldoet aan een behoefte en een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid in onze gemeente en het welzijn van onze inwoners die daardoor niet in een sociaal isolement raken;

Besluit :

De wensbus te ondersteunen met een subsidie van  minimaal € 2000,00 per jaar gedurende 5 jaar zodat onze inwoners kunnen blijven  participeren en zelfredzaam blijven.

CDA fractie