Amendement bibliotheek Heibloem

Amendement
Raadsvergadering, 1 november 2016
Programma begroting 2017

Bibliotheken

Overwegende:

dat wij kennis hebben genomen van het bedrag dat opgenomen is voor de bibliotheken;
dat wij kennis hebben genomen van het feit dat het bibliotheekbeleid dit jaar niet wordt gerealiseerd wat wel de doelstelling was;
dat we in december 2015 raadsbreed een motie hebben ingediend om de bibliotheek in Heibloem, die in februari 2016 zou verdwijnen, voor 2016 zouden behouden;
dat de kern Heibloem dit jaar  met een initiatief zou komen om de bibliotheekfunctie voor Heibloem te behouden;
dat de kern Heibloem deze zomer 2 voorstellen heeft ingediend om de bibliotheekfunctie te behouden;
dat de kosten voor 2016 voor behoud bibliotheek in Heibloem €12.000,00 zijn;
dat de ingediende voorstellen door Heibloem voor 2017 een stuk goedkoper zijn.

Besluit 

Omdat het bibliotheekbeleid dit jaar nog niet is opgezet en vastgesteld in overleg met de kern Heibloem een van de voorstellen van de kern Heibloem te honoreren voor 2017.Dit te financieren uit de post onvoorzien of uit het positieve resultaat uit de septembercirculaire 2016.
CDA fractie