Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

De verkiezingen zijn voorbij en we zijn verheugd over ons resultaat: behoud van onze 5 zetels in de raad!

Enorm trots zijn we op onze kandidaten want het is opvallend dat bij onze lijst de aantallen niet geconcentreerd zijn bij slechts een paar personen. En daarbij dan ook nog eens 8 personen die boven de kiesdrempel zijn uitgekomen. Klasse!!

Ook via deze weg willen we alle kandidaten van harte proficiat wensen met hun persoonlijke resultaten en nogmaals bedanken dat ze een plaats op onze lijst wilden innemen. Een speciaal dankjewel voor alle kandidaten die dit voor de eerste keer hebben gedaan. Dat geeft vertrouwen in onze toekomst als partij!

Zoals eerder afgesproken in de ALV is de volgorde van de lijst bepalend tenzij er personen zijn die boven de kiesdrempel zijn uitgekomen. Dus als dat geldt voor personen die op plaats 6 of hoger staan, is het aan henzelf om aan te geven of ze hun recht op een zetel willen aanvaarden als er nog resterende zetels zijn. In volgorde hebben de navolgende personen de meeste stemmen behaald (en allemaal ruim boven de kiesdrempel): Huub (#1), Peter (#2), John (#4), Elle (#7) en Joelle (#10).

Voor zowel Elle als Joelle was het een verrassing dat ze zo’n uitstekend resultaat hebben behaald. Elle heeft na persoonlijk beraad besloten dat ze de zetel zal aanvaarden. We zijn als bestuur erg blij dat ze dit besluit genomen heeft omdat we met haar -naast uitstekende achtergrond, kennis en ervaring- ook weer een vrouw in onze fractie krijgen. Joelle heeft na persoonlijk beraad besloten haar zetel niet te aanvaarden. We verwijzen naar haar bijgesloten verklaring. Als bestuur vinden wij het jammer dat ze dit besluit moest nemen maar tegelijkertijd hebben wij volledig begrip en respect voor haar besluit. Door dit besluit is Thieu (#13) de eerstvolgende kandidaat in aantal stemmen (en boven de kiesdrempel) die een zetel kan aanvaarden. Ook voor Thieu was het een verrassing dat hij zo veel stemmen heeft gekregen en vanwege dit hoge aantal heeft hij besloten dat hij de raadszetel zal aanvaarden. Uiteraard zijn we als bestuur verheugd over dit besluit omdat Thieu goede ervaring inbrengt als oud-raadslid (periode 2014-2018) en commissielid (afgelopen periode).

Onze nieuwe fractie zal dus bestaan uit: Huub van Helden, Peter van Melick, John Nouwen, Elle Snijders en Thieu Bongers.

Uiteraard is ons voornemen om in een coalitie plaats te nemen en een wethouder te leveren. Zoals bekend is Huub onze kandidaat daarvoor. Als dat mag lukken, zal er dus weer een plaats vrijvallen. Eerstvolgende kandidaten daarvoor waren Jan (#6) en Chris (#11) omdat beiden eenzelfde uitstekend aantal stemmen hebben behaald (en ook boven de kiesdrempel). Beiden hebben echter al aangegeven dat ze liever niet in de raad komen en graag zien dat Dirk Jimmink (#3) deze zetel inneemt. We zijn als bestuur blij met dit besluit omdat we Dirk heel graag in de raad hebben als Huub wethouder wordt. Dirk zal dan door zijn kennis en relevante werkervaring op het sociaal domein een uitstekende aanvulling zijn op de kennis en ervaring van onze andere raadsleden.