CDA Leudal stapt uit de coalitie

Na uitgebreid intern beraad is CDA Leudal op 18 februari tot de conclusie gekomen dat zij uit de coalitie stapt.

De partij voelt onvoldoende vertrouwen dat Leudal het meest gediend is bij voortzetting van de huidige coalitie.
Daarom wil zij ruimte geven aan Samen Verder en andere partijen in de raad om tot een nieuwe coalitie te komen.

CDA Leudal zal vanuit de oppositie haar koers blijven vasthouden om aan Leudal te bouwen, met een open en positieve kijk en met de blik gericht op de toekomst.