Betere bereikbaarheid van noodnummer 112

CDA wil betere mobiele bereikbaarheid van noodnummer 112 in gemeente Leudal
CDA-Leudal roept het college van B&W op om contact op te nemen met Minister Kamp van Economische Zaken of Agentschap Telecom om de mobiele bereikbaarheid van 112 in de gemeente Leudal te verbeteren. Aanleiding is een onderzoek van Agentschap Telecom waaruit blijkt dat het mobiel bereik naar noodnummer 112 in onze nog niet optimaal is.

In een debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp heeft minister Kamp van Economische Zaken toegezegd om gemeenten te helpen die problemen hebben met de mobiele bereikbaarheid van 112. Het CDA vindt het belangrijk dat het noodnummer altijd bereikbaar moet zijn en daarom moedigt het CDA het college aan om hier gebruik van te maken.

Het CDA vraagt in de Tweede Kamer al langer aandacht voor de mobiele bereikbaarheid van 112. Het CDA vindt dat de regering moet streven naar 100% mobiele dekking van het alarmnummer 112, dus ook als je aan de grens woont, of midden op de hei staat. Om dit te bewerkstelligen zijn er schriftelijke vragen gesteld, is er een hoorzitting geweest en was er onlangs een debat met de ministers van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie. Minister Kamp van Economische Zaken heeft in het debat toegezegd te willen helpen om het bereik te verbeteren in de gemeenten waar het bereik nog niet optimaal is. Omdat de minister het initiatief voor deze hulp heeft neergelegd bij de gemeenten zelf, is actie nodig bij het college. Het CDA-Leudal verzoekt daarom het college de handschoen op te pakken om samen met de minister te zorgen dat straks iedere burger in Leudal naar het alarmnummer kan bellen.

Schriftelijke vragen

  1. Kent het college van B&W de rapporten van TNO en Agentschap Telecom naar de mobiele bereikbaarheid van alarmnummer 112?
    2. Is het college van B&W op de hoogte dat gemeente Leudal gebieden bevat waar de verbindingswaarschijnlijkheid met de 1-1-2 alarmcentrale lager dan 99% is?
  2. Is het college van B&W op de hoogte dat de minister Kamp van Economische Zaken aan Agentschap Telecom de opdracht heeft gegeven om desgevraagd, in het verlengde van het onderzoek, beschikbare technische expertise aan te bieden aan gemeenten en operators om het lokale beeld compleet te krijgen?
  3. Is het college van B&W op de hoogte dat minister Kamp van Economische Zaken in het Algemeen Overleg (AO) ‘Mobiele bereikbaarheid van alarmnummer 112 in grensgebieden en plattelandsgemeenten’ (30-04-2015) heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor de gemeenten om te bekijken op welke wijze de zaak helemaal kan worden afgedekt betreft het mobiele bereik van 112?
  4. Heeft het college van B&W al contact opgenomen met de minister van Economische Zaken, het ministerie van Economische Zaken of Agentschap Telecom? Zo niet, is het college dit van plan?
  5. Zou het college van B&W kunnen aangeven wat zij hebben gedaan om de mobiele bereikbaarheid in de gemeente Leudal te vergroten en wat zij nog van plan zijn op dit gebied?
  6. Hoe staat het college van B&W tegenover over het plaatsen van extra zendmasten om het mobiele bereik te vergroten? Zijn er op dit moment gesprekken met operators gaande?

Antwoord

Het college van B&W was niet op de hoogte van de rapporten van TNO en Agentschap Telecom naar de mobiele bereikbaarheid van alarmnummer 112. Uit dit rapport blijkt dat in gemeente Leudal maar in enkele beperkte gebiedjes het succes om mobiel 1-1-2 te bereiken minder is dan 99%. Uit ervaring is wel bekend dat de mobiele bereikbaarheid in de gemeente Leudal niet overal gegarandeerd is.

Het is zorgelijk dat steeds meer veiligheidsnetwerken (Burgernet, Amber Alert, NL Alert, AED etc.) en hulpverleningsnetwerken voor een goede werking afhankelijk zijn van een goed dekkend mobiel netwerk. Ook de professionele veiligheids- en hulpdiensten zijn vrijwel geheel aangewezen op de netwerken van de mobiele operators. Netwerken die in een beperkt gedeelte van onze gemeente niet naar behoren functioneren.

Tot op heden zijn wij niet actief bezig geweest om de mobiele bereikbaarheid van onze gemeente te vergroten.

Gelet hierop gaan wij een brief sturen aan de minister van Economische Zaken met het verzoek om hulp bij het verbeteren van de mobiele bereikbaarheid in onze gemeente.

Of het plaatsen van extra zendmasten een oplossing is weten we niet. Het probleem in onze gemeente moet afzonderlijk bekeken worden.