Brandbrief CDA Midden Limburg inzake Westrom/Prioverve

De CDA-fracties uit de vijf Westrom-gemeenten hebben in gezamenlijkheid een brandbrief geschreven naar de portefeuillehouders, gemeenteraden inzake de misstanden bij Westrom/Prio Verve.

De nadruk van deze brandbrief ligt op de zorgvuldigheid die wordt betracht bij het terughalen van medewerkers van Westrom uit Prio Verve. Het perspectief voor deze medewerkers moet duidelijk zijn. Baanzekerheid staat voorop.

Daarnaast vragen wij expliciet aandacht om de gemeenteraden nadrukkelijk en vooraf te betrekken bij het totstand komen van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling die in voorbereiding is. Het primaat daarvoor ligt bij het AB en DB van Westrom, maar gezien het feit dat ‘Grip op de samenwerking’ ook in dit dossier wenselijk en noodzakelijk zijn, is het vooraf betrekken van de gemeentenraden een eerste vereisten!

Met vriendelijke groet,

 

Peter van Melick
Fractievoorzitter CDA Leudal