CDA Leudal doet met succes klemmend beroep op college inzake besluitvorming Biesstraat 8 te Heythuysen (voormalig notariskantoor).

Bij de vergunning van de bestemming van het pand Biesstraat 8 te Heythuysen, het voormalige notariskantoor, zijn grote zorgen ontstaan bij de buurtbewoners over die voorgenomen bestemming, kamerverhuur aan woonurgenten. Het college wilde daartoe in eerste instantie in haar vergadering van 24 augustus een positief besluit nemen over de concept vergunningaanvraag. Mede door een ingezonden brief van CDA Leudal met het verzoek om eerst de dialoog aan te gaan met de omwonenden heeft het college besloten om de besluitvorming op te schorten.