CDA Leudal geen voorstander van grootschalige zonneweides Neer

CDA Leudal heeft in de raadsvergadering tegen de 3 initiatieven met betrekking tot de zonneweides in Neer gestemd. Vooropgesteld: CDA Leudal is vóór een verdere vergroening van het energie-aanbod. De energietransitie is een belangrijke opgave ook naar toekomstige generaties toe. Het proces om te komen tot de zonneweides in Neer zoals dat begeleid is door het college verdient echter geen schoonheidsprijs. Eerdere door de raad geaccordeerde beleidsuitgangspunten zijn terzijde gelegd in het huidige voorstel waardoor er te grootschalige projecten in een klein gebied geplaatst zouden worden. Dit is in het proces ook mede funest geweest voor het draagvlak in de omgeving. CDA heeft voorgesteld om een werkgroep te formeren om nieuwe uitgangspunten te bepalen om haalbare projecten te kunnen ondersteunen.