Even voorstellen… Bart Nijskens

In de rubriek ‘Even voorstellen’ laten we een aantal betrokkenen bij CDA Leudal aan het woord. Waarom? Omdat we jullie graag laten zien welke personen er achter onze partij zitten. Wat vinden de mensen die het beleid vormgeven, uitdragen en uitvoeren bij CDA Leudal belangrijk? Waar staan ze voor? De betrokkenen bepalen de identiteit van de partij én zijn de kracht van CDA Leudal. Tijd voor een kijkje achter de schermen!

Dit keer stellen wij u graag voor aan onze nummer 8 op de lijst, Bart Nijskens!

Wie ben je en wat is je achtergrond?
“Ik ben Bart Nijskens 23 jaar. Mijn hele leven woon ik al in Horn. Thuis hebben wij een melkveebedrijf met 60 melkkoeien, welke ik voornemens ben in de toekomst over te nemen van mijn ouders. Verder ben ik al meer dan 10 jaar actief bij de scouting, waar ik nu leider ben van De Verkenners groep 7 t/m klas 2. Hier leren we de kinderen survival skills en samen te werken in een groep. Verder ben ik werkzaam als technisch kalver specialist.”

Kun je een punt noemen dat jij erg belangrijk vindt uit het verkiezingsprogramma van CDA Leudal?

“Lokale vraag en aanbod efficiënter bij elkaar brengen. Dit omdat de wereld steeds sneller beweegt. De gemeente zal hierin mee moeten gaan en niet achter de feiten aan lopen.”

Waarom heb jij je aangesloten bij CDA Leudal?
“De belangrijkste reden waarom ik mij aangesloten heb bij CDA Leudal, is omdat ik het gevoel heb dat het CDA altijd voorop heeft gestaan om het belang van verenigingen en ondernemers in positieve zin te steunen. Daarnaast streeft CDA altijd voor het collectief belang zonder het belang van het individu uit het oog te verliezen.”

Waar haal jij voldoening uit?
“Uit een – in mijn ogen – steeds maar weer verder positief ontwikkelende gemeente, provincie, bedrijfsleven, verenigingen als gevolg van de bijdrage die wij daar als CDA samen aan leveren. Samen met het team van CDA Leudal probeer ik invloed uit te oefenen op het bedrijfs- en verenigingsklimaat in Leudal. Daarnaast hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen om Leudal positief op de kaart te kunnen zetten in Limburg. ”

Wil je de stemmers nog iets meegeven in de aanloop naar de verkiezingen?

“Stem niet direct op personen die het hardste roepen, maar oriënteer je breed, onderzoek verkiezingsprogramma’s en stem op een partij met keuzes waar jij achter staat.”