Even voorstellen… Johan Mulder

In de rubriek ‘Even voorstellen’ laten we een aantal betrokkenen bij CDA Leudal aan het woord. Waarom? Omdat we jullie graag laten zien welke personen er achter onze partij zitten. Wat vinden de mensen die het beleid vormgeven, uitdragen en uitvoeren bij CDA Leudal belangrijk? Waar staan ze voor? De betrokkenen bepalen de identiteit van de partij én zijn de kracht van CDA Leudal. Tijd voor een kijkje achter de schermen!

We trappen af met Johan Mulder, die als voorzitter van de partij, een van de kartrekkers van CDA Leudal is.

Johan, wie ben je en waarom CDA?
“Ik ben 55 jaar en woon al ruim 28 jaar in Baexem samen met mijn vrouw Marjo, een echte Baexemse. We hebben drie kinderen maar die zijn inmiddels uitgevlogen naar studentenstad Tilburg. Ik werk bij DLL in Eindhoven, een financiële dienstverlener die over de hele wereld actief is. Het CDA onderkent dat mensen in verbanden met elkaar leven en dat je elkaar nodig hebt om iets te bereiken. Dat spreekt me erg aan.”

Noem een punt uit het verkiezingsprogramma van CDA Leudal dat voor jou écht belangrijk is:
‘”Ons programma geeft aan dat we kunnen vertrouwen op de kracht van de samenleving en dat de gemeente daar positief op moet inspelen. Mensen die actief zijn binnen Leudal, bijvoorbeeld als ondernemer of in een vereniging verdienen een gemeente die dat waardeert via aantoonbaar, positief en faciliterend beleid”

Waarom vind je het zo belangrijk om je in te zetten voor de gemeentelijke politiek?
“De gemeente Leudal kan en moet veel meer daadkracht tonen. Het gaat helaas nog te vaak om de politieke verhoudingen en ambtelijke procedures in plaats van om de inwoners zelf en om waar we als Leudal op de langere termijn willen uitkomen. Hierdoor lopen goede maatschappelijke initiatieven nog met regelmaat vast.”

Waar haal jij voldoening uit?
“De enthousiaste mensen op de lijst, met Huub van Helden als voorman. Ik krijg er energie van als ik de vele nieuwe mensen zie en spreek. Zij hebben een frisse kijk op zaken en willen zich graag inzetten voor de inwoners  van Leudal. Door de combinatie van deze nieuwe mensen met een paar ervaren raadsleden en onze visie op Leudal, ben ik er van overtuigd dat we als partij een waardevol verschil kunnen maken.”

Waar sta je voor?

“Ik sta voor Verbinding! Door op een open, betrokken en respectvolle wijze naar anderen te luisteren kan je echt verbinden. Je bent dan immers in staat om een goed idee te krijgen wat belangrijk is voor de ander en te kijken of een brug te slaan is naar wat je zelf  belangrijk vindt. Door verbinding met de ander te zoeken krijg je veel meer voor elkaar.”

Wat wil je de stemmers meegeven in de aanloop naar de verkiezingen?

“Heb geloof dat de politiek een goede rol kan spelen om lokaal iets voor elkaar te krijgen. Gebruik je stem en kies vooral een partij die Leudal vooruit wil helpen vanuit een visie; en die inwoners positief ondersteunt en stimuleert als ze zich inzetten voor Leudal.”