Even voorstellen… Maurice Schreurs

In de rubriek ‘Even voorstellen’ laten we een aantal betrokkenen bij CDA Leudal aan het woord. Waarom? Omdat we jullie graag laten zien welke personen er achter onze partij zitten. Wat vinden de mensen die het beleid vormgeven, uitdragen en uitvoeren bij CDA Leudal belangrijk? Waar staan ze voor? De betrokkenen bepalen de identiteit van de partij én zijn de kracht van CDA Leudal. Tijd voor een kijkje achter de schermen!

Deze week stellen wij u graag voor aan onze nummer 4 op de lijst, Maurice Schreurs!

Wie ben je en wat is je achtergrond?
Ik ben geboren op 17 december 1970 in Heel. Ik ben daar opgegroeid in een gezin met vier kinderen. Al vroeg was ik geïnteresseerd in politiek. Na het behalen van mijn MEAO-diploma werd ik op 19-jarige leeftijd lid van het CDA. In 1998 werd ik met veel voorkeurstemmen gekozen in de gemeenteraad van Heel. Ondertussen leerde ik Ingrid van der Kop uit Heythuysen kennen en ben ik n 2004 verhuisd naar Heythuysen waar we twee dochters Maud (12 jaar) en Britt (11 jaar). De meiden zijn lid van TC Rulec, jeugdorkest Gijo en Dédé Danceballet. Als ouder vind ik het belangrijk dat er voldoende aanbod is voor vrije tijdsbesteding van onze jeugd.

Ik ben ook nog enkele jaren lid geweest van Provinciale Staten. Tegenwoordig ben ik werkzaam als accountant en verbonden als partner aan een accountantskantoor.

Wat is voor jou belangrijk binnen CDA Leudal?

Respect hebben voor elkaars mening, vind ik heel belangrijk. Dat herken ik bij het CDA-Leudal, maar zeker ook bij het CDA in het algemeen. Wij zijn een democratische partij met veel verschillende leden. Het opkomen voor de zwakkeren in de samenleving is één van de kernwaarden van het CDA. Als CDA-Leudal willen wij zorgen voor een prettige woonomgeving voor onze burgers met voldoende voorzieningen in de kernen. Wij staan altijd open voor initiatieven van groepen inwoners of verenigingen. Goede ideeën kunnen rekenen op onze steun. Dit komt de leefbaarheid in onze dorpen ten goede.

Waar sta je voor?
Ik sta voor een financieel gezonde gemeente. De middelen die ons als gemeenteraad ter beschikking staan, moeten dienstbaar zijn aan de samenleving in Leudal. De onderzoeken naar haalbaarheid van plannen moeten sneller en goedkoper, zodat wij als raad sneller kunnen beslissen. Ook het bedrijfsleven moet ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Een goed draaiende economie is belangrijk voor Leudal.

Ik pleit al jaren voor meer woningbouw. Door de crisis is er de laatste jaren veel te weinig gebouwd in Leudal. Nu de crisis voorbij is, neemt de vraag naar woningen toe. In Leudal is behoefte aan starterswoningen voor jong volwassenen en levensloopbestendige woningen voor senioren, zodat zij langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

Tevens is er een tekort aan sociale huurwoningen. Er zijn lange wachtlijsten, omdat coöperaties de laatste jaren te weinig huurwoningen hebben gebouwd.

Wil je de stemmers nog iets meegeven in de aanloop naar de verkiezingen?

Ik zou alle kiezers willen oproepen om te gaan stemmen. Met uw steun zal het CDA-Leudal zich wederom vier jaar inzetten voor onze prachtige gemeente. Ook al zijn wij een landelijke partij, onze raadsleden mogen natuurlijk van mening verschillen van provinciale en landelijke besluiten waarbij CDA-ers betrokken zijn. Dat is namelijk democratie.