Even voorstellen… Nadine Alofs

Wie ben je en wat is je achtergrond?

Al ruim 25 jaar ben ik een echt ‘Roggels maedje’. Voor mijn rechtenstudie heb ik een tijdje in Tilburg gewoond, hierna ben ik gaan samenwonen in Roggel. Ik werk op het moment bij Gilde Opleidingen in Weert als docent Recht en Nederlands.

Ik ben actief in het verenigingsleven, bij onder andere volleybalclub Accretos, harmonie Amicitia en KVW Roggel. Daarnaast heb ik recentelijk samen met anderen het initiatief Dörpskwis Roggel opgestart. In de rest van mijn vrije tijd, voor zover die overblijft, reis ik graag en ga op stap met vriendinnen.

Wat is voor jou belangrijk binnen CDA Leudal?

De diversiteit tussen de verschillende leden waardeer ik binnen het CDA in Leudal en bij het CDA in het algemeen. Er is altijd ruimte voor dialoog en discussie, wat vaak mooie oplossingen of inzichten brengt. Deze dialoog en discussie wordt overigens niet alleen binnen het CDA gevoerd, maar ook met bijvoorbeeld verenigingen, dorpsraden, andere politieke partijen en burgers uit Leudal.

Wat de standpunten betreft vind ik het met name belangrijk dat voor het CDA de politiek uitgaat van het maatschappelijk initiatief. Zonder buurten, sportverenigingen, muziekverenigingen, bedrijven en zorginstellingen leeft een gemeente niet. Ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving en zijn daarom ook terecht het uitgangspunt van onze politieke visie!

Waar sta je voor?

De gemeente Leudal moet er zijn voor haar inwoners, stichtingen, verenigingen en ondernemers. Dit geldt dus ook voor de gemeenteraad. Het begint met een open communicatie en een visie gericht op de toekomst, zowel binnen de muren van het gemeentehuis als naar buiten toe.

Deze visie moet gericht zijn op een leefbaar Leudal. Dit is een Leudal waar binnen alle kernen voldoende woningen zijn voor iedere doelgroep, bijvoorbeeld starters en senioren, waar een actief verenigingsleven is, waar een ontmoetingsplek behouden blijft en waar voldoende faciliteiten zijn. Kortom, een Leudal waar mensen willen komen wonen en blijven wonen!

Wil je de stemmers nog iets meegeven in de aanloop naar de verkiezingen?

Laat uw stem niet verloren gaan! Hopelijk mag ik mij met uw stem opnieuw inzetten voor onze mooie gemeente. Er is zoveel te doen en te beleven in Leudal, in alle 16 kernen met hun eigen unieke karakter. Samen kunnen we dit behouden en versterken!