Even voorstellen…. Rob Flinsenberg

In de rubriek ‘Even voorstellen’ laten we een aantal betrokkenen bij CDA Leudal aan het woord. Waarom? Omdat we jullie graag laten zien welke personen er achter onze partij zitten. Wat vinden de mensen die het beleid vormgeven, uitdragen en uitvoeren bij CDA Leudal belangrijk? Waar staan ze voor? De betrokkenen bepalen de identiteit van de partij én zijn de kracht van CDA Leudal. Tijd voor een kijkje achter de schermen!

We laten jullie graag kennis maken met Rob Flinsenberg; onze nummer 5 op de lijst.

Vertel, wie is Rob Flinsenberg?
“Ik ben 45 jaar oud, woonachtig in Baexem met mijn vrouw en twee zonen. We zijn  actief als  pleeggezin, waardoor er extra veel gezelligheid in huis is. Als gezin zijn we lerende en ervaring aan het op doen om in de toekomst beschikbaar te zijn als crisisopvang voor kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen worden. Ik ben werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming in de functies van zowel straf- als civiel onderzoeker en als zittingsvertegenwoordiger op de rechtbank te Roermond.”

Waarom heb jij je aangesloten bij CDA Leudal?

“Ik ben actief geworden omdat ik met name erg teleurgesteld was over de minimale deskundigheid op het sociale domein binnen de gemeente, terwijl er steeds meer verantwoordelijkheden bij de gemeente zijn komen te liggen. Inmiddels ben ik door ervaring wijzer geworden en herken ik mezelf in waar het CDA voor staat. Het CDA staat voor leefbaarheid in dorpen, krachtige verenigingen en heeft niet alleen oog voor de kwetsbare mensen, maar ook voor de mensen eromheen zoals familie/mantelzorgers. Hart voor ondernemers en agrariërs niet te vergeten. Een groot voordeel van het CDA is dat verbinding écht gerealiseerd wordt. Er zijn korte lijnen met andere gemeentes en de landelijke overheid en dat is erg waardevol als je gezamenlijk iets wil bereiken.”

Noem een punt uit het verkiezingsprogramma van CDA Leudal dat voor jou écht belangrijk is:

Wat ik belangrijk vind is de leefbaarheid in alle 16 dorpen van Leudal. Dit zijn voor mij dorpen met krachtige verenigingen, ondernemers, agrariërs, buurten, veiligheid en beschikbare- en betaalbare woningen voor jong en oud! 16 Dorpen waar plek is voor ouderen, kinderen/jongeren en mensen met een handicap, stoornis en/of beperking. Waar aandacht uit gaat naar de mantelzorgers en mensen op laagdrempelige wijze geholpen kunnen worden.”

Waarom vind je het zo belangrijk om je in te zetten voor de gemeentelijke politiek?
“Leudal heeft recht op een daadkrachtig, betrouwbaar en deskundig bestuur! Mijn deskundigheid ligt op het sociale domein (Jeugdzorg, WMO en Participatiewetgeving). Iedereen heeft te maken met familieleden die ouder worden, of hebben bijvoorbeeld een kind/volwassene met een handicap/beperking.   Niemand kiest er voor om afhankelijk te worden, omdat je ouder wordt of omdat je door persoonlijke omstandigheden een beperking hebt. Deze grote verantwoordelijkheden liggen nu bij de gemeente en dat vraagt om volksvertegenwoordigers die als belangrijkste taken hebben: de burgers vertegenwoordigen, kaders stellen en controleren. Daar zet ik me graag voor in!”

Wat wil je de stemmers meegeven in de aanloop naar de verkiezingen?

“De beslissingen die door een gemeenteraad genomen worden raken een

ieder die in Leudal woont. Ben je bewust, wanneer je gaat stemmen, dat je niet blindelings kiest voor een sympathieke kennis, maar je verdiept in de deskundigheid van de toekomstige bestuurders. Op die manier komt er een brede deskundigheid binnen de gemeenteraad van Leudal.”