Even voorstellen… Peter van Melick

In de rubriek ‘Even voorstellen’ laten we een aantal betrokkenen bij CDA Leudal aan het woord. Waarom? Omdat we jullie graag laten zien welke personen er achter onze partij zitten. Wat vinden de mensen die het beleid vormgeven, uitdragen en uitvoeren bij CDA Leudal belangrijk? Waar staan ze voor? De betrokkenen bepalen de identiteit van de partij én zijn de kracht van CDA Leudal. Tijd voor een kijkje achter de schermen!

Deze week stellen wij u graag voor aan onze nummer 3 op de lijst: fractievoorzitter Peter van Melick

Wie ben je en waarom heb jij je aangesloten bij het CDA?
“Ik ben Peter van Melick, 42 jaar en vader van Ries en Fleur. Ik ben werkzaam bij de Rabobank als risicospecialist voor de grootzakelijke markt. Muziek is één van mijn passies; dit is namelijk een verbindende factor en daarbij werkt muziek erg ontspannend. Daarom maak ik met veel plezier deel uit van Muziekplein in Neer als spelend lid. Het CDA is een middenpartij die oog én oor heeft voor alle mensen in de samenleving. Dit gaat van eenzaamheidsbestrijding voor ouderen tot aan ondersteuning van jonge gezinnen via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Geen populisme of cliëntelisme, maar een solide en rechtvaardige aanpak. Dát trekt mij aan in het CDA.”

Wat vind jij belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma van het CDA?

“Als fractievoorzitter kijk in naar de samenhang in het verkiezingsprogramma. Veel zaken hebben raakvlakken met elkaar of beïnvloeden elkaar. Denk maar eens aan goed basisonderwijs. Indien dit in de nabijheid aanwezig is op kwalitatief niveau speelt dit mee om jonge gezinnen te behouden of zelf aan te trekken voor onze dorpen. Vanuit de scholen komen kinderen dan in aanraking met verenigingen. Scholen en verenigingen zijn dus als kernwaarde van evident belang voor de leefbaarheid, de welvaart en het welzijn van en voor onze inwoners. Die samenhang zie ik terug in het CDA-verkiezingsprogramma.”

Wat zijn jouw drijfveren en waar sta je voor?

“Mijn drijfveren zijn een aanpak waarbij in gezamenlijkheid naar een oplossing gezocht wordt. Verbinding zoeken met partijen en komen tot creatieve en praktische oplossingen. Binnen de huidige fractie lukt dat prima. Iedereen komt met een zienswijze vanuit zijn eigen oogpunt en specialisme. Ik kan er echt blij van worden hoe we samen in een soms moeilijk vraagstuk komen tot een eenduidig advies of standpunt. Daar haal ik voldoening uit.”

Waar sta jij voor?
“Praat met elkaar en niet over elkaar. Het probleem van over elkaar praten hebben we al vaker aan de orde gehad binnen de politiek van Leudal. Denk maar eens aan burgerinitiatieven zoals Park Leudal Oost, de Wielerbaan in Haelen en het hele geurbeleid voor het buitengebied. Het moet in de toekomst beter op het gebied van luisteren naar elkaar, elkaar de ruimte geven om tot initiatieven te komen die meer gedragen worden. Er moet minder bestuurd worden vanuit een ivoren toren, maar we moeten elkaar juist opzoeken.”

Wil je de stemmers nog iets meegeven in de aanloop naar de verkiezingen?

“Verdiep je in de programma’s van de deelnemende partijen en kijk waar elke partij voor staat. De gemeenteraad staat in het politieke spectrum het meest dichtbij onze inwoners, beslissingen op gemeentelijk niveau raken onze dorpen rechtstreeks. Laat je stem niet verloren gaan.”