Hoge Nood in Leudal


CDA Leudal vraagt om een toilettenbeleid waarin zichtbaar is waar men gebruik kan maken van een openbaar toilet.

Nu is het vaak een belemmering voor mensen met een buikziekte of incontinentieproblemen en ouderen om te gaan winkelen en niet wetende waar ze gebruik kunnen maken van een openbaar toilet. D

e nood is hoog volgens het CDA en draagt het college van B&W op om onderzoek te doen naar de haalbaarheid om voldoende openbare toiletten in het winkelhart van Leudal open te stellen en kenbaar te maken.

Als het initiatief haalbaar is kan er gekeken worden om openbare toiletten te realiseren in alle dorpskernen.