Huisvesting arbeidsmigranten in Leudal volgens het CDA


Ondanks de prachtige zomer heeft het CDA gedurende het zomerreces niet stilgezeten. Wij hebben deze pauze gebruikt om ons gedachtengoed omtrent de uitdagingen, die er binnen onze gemeente bestaan op het gebied van de problematiek rondom de huisvesting van arbeidsmigranten,  in een visie document te bundelen. Dit hebben wij onlangs aangeboden aan de raad van onze gemeente alsook aan het college en aan de commissieleden. We vertrouwen er op hiermee een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de spoedige totstandkoming van beleid dat het hoofd biedt aan de oplossing van deze problematiek.