Inbreng Park Leudal Oost door Nadine Alofs

De conclusie van het college om Park Leudal Oost (‘PLO’) te laten vallen is onbegrijpelijk. Sinds de oprichting van de gemeente Leudal zijn er, uitgezonderd de tennisbaan in Horn en het voetbalveld in Baexem (dat trouwens al voor gemeente Leudal was geregeld) geen noemenswaardige investeringen gedaan aan sportaccommodaties.

Nu ligt er een burgerinitiatief voor dat toekomstgericht is en verder gericht op samenwerking, precies wat we als gemeente willen. De vraag is nu welke cijfers kloppen. De investeringsbedragen die nodig zijn volgens het college, zijn volgens ‘PLO’ niet juist. Hoe kan dit? De aangedragen basisgegevens worden niet meegenomen. Twee weken geleden waren de cijfers nog anders, wat is er gebeurd?

Op de valreep is dit verhelderd door rekenkamerrapport, waarvan de cijfers volgens het college ook niet kloppen. Graag zouden we hier een eenduidig beeld van krijgen.

We blijven als CDA onverkort achter onze mening staan dat ‘PLO’ er in enige vorm moet komen. We zouden het liefst voorstellen zien, waarbij de raad kan kiezen uit scenario’s. Er moet getoond worden wat wel en wat niet kan en niet alleen wat niet kan. Dan heeft de raad de uiteindelijke keuze. Nu wordt het gewoon van de kaart geveegd. Dit is minachting van dit burgerinititatief, maar ook van burgerinitiatieven in de gemeente in het algemeen.

Het college moet met stukken komen waar alle informatie in staat, zowel financieel als qua scenario’s. Niet weer het afschieten van een voorstel en dan moeten we een week later een stuk in de media lezen dat de hal in Neer moet worden opgeknapt.

Verder vind ik het nog onbegrijpelijk dat het college harde toezeggingen van verenigingen verwacht voor een onzeker initiatief. Dit is gewoon onrealistisch.

Wij blijven onverkort voor uitvoering van het initiatief in enige vorm.

 

Nadine Alofs
CDA-Raadslid gemeente Leudal.