Open brief Bombardon

Open brief aan de fracties Ronduit Open en D66

De voorbije weken hebben diverse woordvoerders van uw beide raadsfracties zeer frequent in de media kritiek geuit over de gang van zaken rond gemeenschapshuis ‘De Bombardon’ in Heythuysen. Daarbij werd de handelwijze van het Stichtingsbestuur alsmede de aanpak van het college van Leudal, in het bijzonder wethouder John van de Beuken en burgemeester Verhoeven, flink bekritiseerd. De hele gang van zaken werd als zodanig ernstig en ondermaats gekwalificeerd, dat door Ronduit Open zelfs publiekelijk het verzoek werd gedaan voor een extra en met spoed ingelaste raadsvergadering, teneinde de aanpak van het college ter discussie te kunnen stellen.

Toen afgelopen dinsdag het presidium de raadsvergadering van dinsdag a.s. besprak, bleek fractievoorzitter Stan Backus (RO) evenwel niet in staat aan te geven wat de bedoeling met het eventuele extra agendapunt 14 ‘Bespreken motie n.a.v. handelen college(leden) in het dossier De Bombardon Heythuysen’.

De CDA-fractie is daarover zeer verbaasd. Temeer verbaasd dat de fractie Ronduit Open terugtrekkende bewegingen maakt aangaande het indienen van een motie vreemd aan de orde van de dag. Omdat het niet indienen daarvan feitelijk zou betekenen, dat de gang van zaken rond De Bombardon tijdens de aanstaande raadsvergadering niet besproken wordt.

Ronduit Open lijkt daarmee de lijn te volgen van D66, daar waar deze fractie tijdens de laatste commissievergadering Sociaal in een keer geen behoefte meer had aan het bespreken van de problematiek van de Bombardon en het spreekrecht plots aan zich voorbij liet gaan….

Het CDA maakt zich zorgen over de werkwijze van uw beiden fracties. Het kan toch niet zo zijn dat twee fracties de media ingeschakelen  om een negatieve beeldvorming te creëren, en vervolgens het politieke debat in de raad alsnog mijden.

Wij zien graag op korte termijn de inhoudelijke motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie Ronduit Open tegemoet, zodat bespreking van de gang van zaken in de gemeenteraad mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

 

Peter van Melick
Fractievoorzitter CDA-Leudal