Open brief CDA bijdrage debat gemeenschapshuizen Leudal

Open brief aan alle raadsfracties

 

Onderwerp: de CDA-bijdrage aan het debat over de gemeenschapshuizen in Leudal

 

Beste collega’s in de gemeenteraad,

Langs deze weg willen wij een bijdrage leveren aan het debat over de gemeenschapshuizen in Leudal. Directe aanleiding voor dit schrijven is het interview dat Rens Ramaekers van D66 onlangs heeft gegeven voor lokale omroep 3ML zijnde een beschouwing over gemeenschapshuis In d’n Haammaeker te Neer.

Zoals bekend is het onderwerp gemeenschapshuizen, en vooral de exploitatie daarvan, een actueel item binnen onze gemeente. Eveneens mag bekend worden verondersteld, dat het CDA zich vanaf het ontstaan van de gemeente Leudal bij voortduring heeft ingezet om een positieve bijdrage aan het gemeenschapsleven en het bestaansrecht van gemeenschapshuizen in alle dorpen van Leudal.

Steeds vaker bemerken wij, dat dit standpunt van het CDA niet door alle partijen wordt gedeeld. Hetgeen als zodanig uiteraard goed mogelijk is, maar staat een eenduidige gemeentelijke aanpak tegelijkertijd ernstig in de weg.

Hoe zit het CDA in deze materie?

Een gemeenschapshuis is een onderdeel van de dorpsgemeenschap en wordt immers gedragen door de inwoners en de verenigingen. Diverse gemeenschapshuizen binnen onze gemeente laten dat beeld van gedragenheid door het dorp ook uitstekend zien. Zonder ook maar een ander gemeenschapshuis tekort te doen noemen wij hier: Haelen, Haler, Baexem, Horn, Ell, Kelpen-Oler en Grathem. Allemaal voorbeelden waar sprake is van een ruime draagkracht vanuit de bevolking en de verenigingen.

Ook voor gemeenschapshuis De Haammaeker in Neer ziet het CDA méér dan voldoende draagvlak en draagkracht in de dorpsgemeenschap van Neer. Neer bruist immers van de verenigings- en de gemeenschapsactiviteiten!

Waar de Haammaeker volgens het CDA behoefte aan heeft, is niet zozeer de bemoeienis van de gemeente en het college. Maar vooral behoefte aan een actieve bemoeienis vanuit de Neerse bevolking en verenigingen met de aansturing van hun eigen gemeenschapshuis.

Het CDA ziet dus niets in een top-down-benadering, zoals enkele partijen in de gemeenteraad die nu voorstaan. Het CDA wil uitstralen dat de bevolking in Neer zélf in staat is om een gezonde en levendige toekomst van de Haammaeker veilig te stellen. Het CDA durft los te laten in vertrouwen.

Uiteraard is de gemeente naar het oordeel van het CDA aanspreekbaar op goede randvoorwaarden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Peter van Melick
Fractievoorzitter CDA-Leudal