Os dörp, een goede investering in de samenleving

Os dörp, een goede investering in de samenleving.

Normaal gesproken zal een raadsvoorstel van tevoren al duidelijk maken wat we als gemeenteraad terugkrijgen als we met het voorstel instemmen. Stemmen we in met een bouwplan, dan kunnen wij, en alle burgers in Leudal, na verloop van tijd zien wat er gebouwd is. Bij het voorstel Os dörp is dit niet het geval. Het voorstel beschrijft een veranderingsproces dat ertoe moet leiden dat de vitaliteit in de Leudalse dorpen gewaarborgd blijft, en indien mogelijk zelfs verbeterd wordt.

Dan is er nog een verschil met een bouwplan. Bij een bouwplan weten we van tevoren wie de eigenaar is en wie er gaat bouwen. Ook dit aspect is bij Os dörp moeilijker te overzien. De vitaliteit en leefbaarheid in de dorpen is niet alleen een zaak van de gemeente. Het zijn de mensen in de dorpen, hun samenwerkingsverbanden, hun verenigingen en organisaties waar een beroep op wordt gedaan.

Zouden wij als CDA een top 5 maken van de belangrijkste onderwerpen van dit jaar dan staat Os dörp daarin hoog genoteerd. Wij willen namelijk de kwaliteit van de woon- leef en werkomgeving in de Leudalse dorpen maximaal op peil houden.

Goed leven is volgens het CDA namelijk vooral goed samenleven. Hierbij horen aspecten als wonen, zorg, voorzieningen, sport, ondernemen, sociale contacten, cultuur, omgevingskwaliteit en accommodaties, en vooral de samenhang van al deze zaken. De koers hier naartoe heeft deze raad reeds vastgesteld in de strategische visie op Leudal in

2020: Leven in Leudal.

Os dörp is hiervan de uitwerking. Het is gericht op de toekomst, op een herschikkking en concentratie van voorzieningen en het multifunctionele gebruik van accommodaties, op de toekomstige ondersteuning van maatschappelijke activiteiten en op het saneren van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed.

Het CDA is zich ervan bewust dat we het uiteindelijk met minder voorzieningen en accommodaties zullen moeten doen. Het is echter ons streven om de accommodaties waar we de komende jaren wel mee verder zullen gaan de voorzieningen te geven die een dorp nodig heeft voor een goed functionerende samenleving. We onderkennen dat het ene dorp het andere niet is en staan daarom positief tegenover de sociale dialoog en het maatwerk die in dit plan veel aandacht hebben gekregen.

We moeten snoeien in de huidige kosten, en juist daarom wil het CDA investeren in een goede kwaliteit van de voorzieningen die we wel in stand houden.

 

Het CDA kan zich prima vinden in de aanpak van dit uitvoeringsplan Os dörp. Het is voor ons vanzelfsprekend dat nu eerst de gebruikers van

sport- en maatschappelijke voorzieningen hun inbreng mogen leveren. De mensen in de dorpen moeten zich uitspreken over wat voor hun kwaliteit van gemeenschapsaccommodaties is.

Het is voor ons ook vanzelfsprekend dat eenieder zich mag uiten over de veranderingen die nodig zijn om de vitaliteit van de dorpsgemeenschappen op peil te houden. Het draait om het erkennen dat er sprake is van een gemeenschappelijk belang en hiertoe samenwerken en de krachten bundelen.

Ook in de planning kan het CDA zich vinden. De samenleving bepaalt zelf voor een belangrijk deel de uitkomsten. We hebben geen twijfel over de vraag of de samenleving bereid is hiervoor in beweging te komen. Het gaat weliswaar om een meerjarig traject, maar wij zijn ervan overtuigd dat gemeente en samenleving op een actieve wijze kunnen samenwerken voor een maximaal resultaat voor de vitaliteit voor de dorpen in de toekomst.

Namens de fractie CDA,

 

Nadine Alofs