Persbericht 26-05-2017 Veilige wieleromgeving Haelen

 

Nu de initiatiefgroep Wielerbaan haar initiatief heeft teruggetrokken omdat de politiek  steeds op de rem gaat staan geven wij als CDA-Leudal ook graag een reactie.

Als CDA Leudal hebben we het burgerinitiatief steeds gesteund. Het plan voor een veilige wieleromgeving heeft vanaf het begin onze volle medewerking gehad. De Voetbalclub Haelen en de initiatiefnemers wielerbaan hebben vanaf 2013 veel energie gestoken in dit plan. Een meerwaarde voor Leudal en omgeving.

Haelen is na onderzoek van meerdere locaties als enige locatie in Leudal naar voren gekomen waar de wielerbaan mogelijk zou zijn. Met de begrotingsbehandeling november 2016 is deze locatie ook al benoemd. De raad zou 30 mei definitief de locatie Haelen als locatie vaststellen. Deze locatie is in Leudal de enige locatie die voldoet aan alle planologische eisen en is gemeentelijk grondeigendom. Het bestemmingsplan voor de gemeentelijke accommodatie in Haelen voorziet in de bestemming ‘sport’. De voormalige tennisbanen en een handbalveld die al jaren liggen te verloederen omdat hier geen gebruik meer van wordt gemaakt kunnen zo mede een goede herbestemming krijgen .

Voor het CDA is het dan ook onbegrijpelijk dat partijen nu in de slotfase van voorbereidingen op de rem gaan staan. Juist nu nog een laatste onderzoek nodig is om in het najaar een definitief besluit te nemen of de wielerbaan er wel of niet zou kunnen komen.
Wij vinden het bijzonder jammer dat de initiatiefnemers die bergen werk hebben verzet en veel energie en tijd hierin hebben gestoken tot de conclusie zijn gekomen dat zo doorgaan geen zin heeft.
Burgerinitiatieven zijn van grote waarde, zeker in dit dossier waarin diverse problemen in één keer aangepakt kunnen worden. Wat wil je nog meer!

Het CDA doet een laatste oproep aan Samen Verder om te kiezen voor samenwerking om de weg vrij te maken voor een veilige wieleromgeving in Haelen. Zoek de verbinding met de initiatiefnemers, toon daadkracht en zorg ervoor dat onze inwoners trots kunnen zijn op een mooie wielerbaan in Haelen!

Fractie CDA-Leudal