Persbericht: eerste reactie begroting 2015 Gemeente Leudal

Het is het CDA-Leudal duidelijk dat er fors bezuinigd dient te worden binnen onze gemeente. Niet alleen om een gezonde financiële gemeente over te dragen aan toekomstige generaties maar ook om niet onder financieel toezicht te komen te staan van de provincie, wat de handelruimte van de gemeente evident zou beperken.

Fractievoorzitter Peter van Melick:
De financiële taakstellingen zijn groot, in totaal oplopend tot € 5,4 mln. in 2018. Dit zal veel vergen van de samenleving. Echter de inwoners van Leudal kenmerken zich door problemen niet uit de weg te gaan en samen de schouders er onder te zetten. Wij gaan er ook vanuit dat de noodzaak van bezuinigingen ook bij de burgers bekend is om in een passend voorzieningenniveau voor onze dorpen te kunnen blijven voorzien.

Wij maken ons echter zorgen om de forse taakstellingen voor subsidies voor verenigingen en de voorgenomen maatregelingen met betrekking tot het aandeel van de jeugd en gezinnen met kinderen,. Daarmee raak je de kern van onze samenleving en het is ook maar de vraag hoe dit uitpakt voor het vestigingsklimaat in het Leudal van de toekomst.

Overigens staat de bouw van gemeenschapshuis ‘Ellenhof’ in Ell binnen onze fractie niet ter discussie. Van Melick: Wij zijn al zover in het proces om te komen tot een duurzame oplossing voor het gemeenschapshuis in Ell (de aanbesteding loopt immers al en het voormalige Rabobankgebouw is aangekocht door de gemeente) dat het ongeloofwaardig en gemeenteonwaardig zou zijn om alsnog de stekker uit dit proces te trekken.