Persverklaring tijdelijke opvang statushouders in Leudal

De tijdelijke opvang van statushouders in Leudal

De CDA-fractie heeft kennis genomen van het verzoek van het COA om tijdelijk 175 statushouders onder te brengen op Landgoed Leudal in Haelen. Het COA geeft aan dat het gaat om 175 statushouders, d.w.z. mensen waarvoor al besloten is dat ze zich permanent in Nederland mogen vestigen. Verder schrijft het COA dat het om mensen gaat die in het AZC van Baexem wachten op de toewijzing van een huurwoning, terwijl men die capaciteit graag wil gebruiken om nieuwe instroom op te vangen en te begeleiden.

Om humanitaire redenen kan de CDA-fractie instemmen met de tijdelijke opvang van statushouders op Landgoed Leudal in Haelen. Het CDA stelt het menselijke aspect voorop. Echter verbindt de CDA-fractie daaraan enkele strikte voorwaarden:

  1. De locatie in Haelen fungeert als nevenvestiging van het AZC in Baexem: de begeleiding, coördinatie en het beheer in Haelen worden dagelijks aangestuurd vanuit Baexem.
  2. De ondernemer maakt eerst fase 1a en 1b geheel af, vóórdat de eerste statushouders kunnen worden gehuisvest (naast de bouwkundige afwerking wordt ook zorg gedragen voor een geheel opgeruimd en opgeschoond terrein, m.n. ook de strook langs de Roggelseweg). De gemeente voert hierop een zeer strikt toezicht.
  3. Zolang er statushouders in fase 1a en 1b worden gehuisvest, wordt op dat deel van het terrein geen enkele arbeidsmigrant ondergebracht. Indien de ondernemer een keuze maakt voor de huisvesting van statushouders, betekent dat de tijdelijke beëindiging van  de huisvesting van arbeidsmigranten.
  4. Uitgangspunt moet zijn: per chalet één gezin. (Bij individuen kan een andere verdeling worden gemaakt.)

Over deze huisvesting van statushouders ziet de CDA-fractie uiteraard graag een collegevoorstel tegemoet. Ook van de standpunten van de andere raadsfracties willen we graag kennis nemen. Onze primaire denkrichting over dit vraagstuk hebben we hiermee echter willen afgeven.

Ingeval van vragen of opmerkingen ben ik graag bereikbaar op 06-31589118.
Met vriendelijke groet,

Nadine Alofs
CDA-fractie Leudal