Raadsvraag bijenstand

Raadsvraag

Zoals bekend worden er op dit moment een aantal zeer bewerkelijke plantsoenen vanwege ouderdom en kosten omgevormd tot gazon. Verder is bekend dat de bijenstand in Nederland om diverse redenen zeer onder druk staat. En dat terwijl de ontwikkeling van de hele plantenwereld afhankelijk is van een gezonde bijenstand.

Het CDA stelt voor om een aantal plantsoenen niet om te vormen tot gazon, die elke week gemaaid dienen te worden, maar tot bloemenplantsoenen gevuld met bijenmengsel.

Vragen:

  1. In hoeverre is het college bereid om grotere plantsoenen die worden omgevormd tot gazon, geheel of gedeeltelijk in te zaaien als bloemenplantsoen met bijenmengsel?
  2. Kan het college een overzicht aanleveren van plantsoenen die zich ervoor lenen dat ze worden omgevormd tot bloemenplantsoen met bijenmengsel?
  3. Welke gronden heeft de gemeente nog meer snel ter beschikking zodat ze, in deze probleemjaren voor de bijenstand, kunnen worden ingezet als bloemenperceel gevuld met bijenmengsel?

Met vriendelijke groet,
Thieu Bongers
CDA-fractie