Raadsvraag input coalitiebesprekingen provincie Limburg

Geacht college,

Nu de zeven Midden-Limburgse gemeenten samenwerken in SML is het van belang dat het nieuwe coalitieprogramma van de Provinciale Staten voldoende concrete projecten bevat. Op deze manier kan het nieuwe provinciebestuur de komende vier jaar voldoende middelen en energie vrijmaken om de ontwikkeling van een sterk Midden-Limburg te stimuleren.

Voor de CDA-fractie gaat het om bijvoorbeeld de stations in Baexem en Haelen, de herontwikkeling van Biobased BT Zevenellen, de rechtstreekse ontsluiting van Zevenellen vanuit de N280 via de N273 (Napoleonsweg) en het Samen Zorgenhuis Baexem.

Wij kunnen ons voorstellen dat ook het college nog verdere input wenst te leveren richting de provincie aangaande zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling van Leudal en de samenwerkende Midden-Limburgse gemeenten.

Vraag: heeft het college een lijst gereed welke op 19 maart a.s. als input kan dienen voor de coalitiebesprekingen in Maastricht?

Namens CDA-Leudal.
Peter van Melick
Fractievoorzitter.