Raadsvraag inzake inrichtingsplan N280

Geacht college,

Tijdens een werkbezoek aan Baexem in het kader van de N280 maakt gedeputeerde van der Broeck op 9 maart jongstleden bekend dat de provincie graag een financiële bijdrage wil leveren aan de herinrichting van de huidige omgeving bij de rotonde tot een aantrekkelijke en hoogwaardige ‘dorpsbrink’. Hij deed die uitspraak met de kanttekening dat het gemeentebestuur en de provincie dit project in gezamenlijkheid met elkaar zouden aanpakken dus in een co-productie.

Het is tegen deze achtergrond dat de CDA-fractie het college uitnodigt om een inrichtingsplan op te stellen voor de herinrichting van wat vroeger het hart van het dorp Baexem was. Uiteraard gaat de CDA-fractie ervan uit dat de bevolking van Baexem bij deze planontwikkeling wordt betrokken.

Het CDA wil dit onderwerp ook graag met de andere partijen afstemmen in de commissie Fysiek van 7 april a.s.

Met vriendelijke groet,

 

Peter van Melick
Fractievoorzitter CDA-Leudal