Raadsvraag inzake Kasteel Aldenghoor / Vogelmolen

 

Geacht College van B & W,
Een afvaardiging van onze fractie heeft recentelijk gesproken met een aantal Haelense ondernemers inzake Kasteel Aldenghoor en de Vogelmolen.

Onze fractie heeft signalen ontvangen uit Haelen dat de gemeenschap zeer te spreken is over de voorgenomen en reeds uitgevoerde plannen tot renovatie van rijksmonument Kasteel Aldenghoor, verbouwen van de bijgebouwen tot brasserie/feestzaal en hotelaccommodatie, en het renoveren van de Vogelmolen. De waardering van de Haelense gemeenschap zou je ook verwachten van de gemeente Leudal (College en ambtenaren). Temeer omdat veel eigen middelen ter beschikking zijn gesteld door de ondernemers waar wij mee gesproken hebben.

De gemeente gedraagt zich echter als hindermacht. Ondanks dat de meeste adviezen van de commissie ruimtelijke kwaliteit van 21 juli jl. zijn opgevolgd. Inmiddels is de bouw/renovatie aan de Vogelmolen stop gelegd en schijnen er dwangsommen te zijn opgelegd. De CDA-fractie betreurt dit zeer. Vandaar dat wij een aantal vragen hebben.

  1. Kan het college aangeven wanneer dat de bouwstop ongedaan gemaakt gaat worden, omdat het volgens de architect gaat om regelgeving die belemmerend werkt en die niets te maken heeft met (brand)veiligheid, constructie van gebouwen ed. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kleur van het schilderwerk of het plaatsen van twee luchtbehandelingskasten die nu op een plaats staan (volgens advies Welstandscommissie die niet eens de moeite heeft genomen om te komen kijken) waar dit niet wenselijk is en deze plaats is niet geadviseerd in het advies d.d. 21 juli jl. En zijn tevens extra kosten gemaakt om deze kasten op een niet-wenselijke plek neer te zetten.
  2. De plaats van de zonnepanelen is in eerste instantie ook afgewezen, maar er is nu een nieuwe aanvraag/tekening ingediend, die wellicht wel op steun van gemeente kan rekenen. Graag uw reactie hierop.
  3. Het dak van de Vogelmolen was rot en vandaar dat er een nieuw dak op komt bestaande uit dezelfde pannen. Er is tevens gekozen voor een duurzame oplossing door het dak te gaan isoleren. Dit laatste was schijnbaar niet toegestaan, vandaar dat er een bouwstop is opgelegd. Tevens was het voegwerk in zeer slechte staat en wil de eigenaar de Vogelmolen voor een groot gedeelte opnieuw laten voegen en de nieuwbouw aan de buitenkant wit laten schilderen. Hetgeen is afgesproken op 21 juli jl. De watermolen is tevens ook aan renovatie toe. Het gaat hier om een gemeentelijk monument. Graag een reactie van het college op deze passage.
  4. De CDA-fractie verneemt dat er regelmatig bouwwerkzaamheden worden stop gelegd. Graag een overzicht van alle bouwwerkzaamheden waar in 2016 een bouwstop is opgelegd. Graag de reden hiervan vermelden en of de bouwstop inmiddels is opgeheven of niet. En de argumentatie waarom de bouwstop wel of niet is opgeheven.

De CDA-fractie rekent op ruimhartige medewerking van het college om te zorgen dat er iets moois wordt gemaakt van beide monumenten in Haelen. De ondernemers kunnen nu niet vooruit met hun plannen. De CDA-fractie heeft de indruk dat het college onvoldoende oog heeft voor het draagvlak binnen de Haelense gemeenschap voor deze geweldige initiatieven.

Indien er vragen zijn n.a.v. bovenstaande vragen, kunt u contact opnemen met Maurice Schreurs (tel. 06-22434978).

 

CDA-fractie Leudal
Maurice Schreurs