Raadsvraag inzake verkeersveiligheid parkeerplaats BS de Neerakker

Geacht College,

Naar aanleiding van berichten van verontruste ouders (middels ouderraad) en grootouders van leerlingen van Basisschool de Neerakker graag aandacht voor het volgende:

Indien men vanaf de parkeerplaats (tegenover BMV de Neerakker) links af richting het dorpscentrum van Heythuysen wil rijden, belemmerd de molen het uitzicht. Volgens de bewegwijzering middels verkeersborden is men verplicht om linksaf te slaan. Door het beperkte uitzicht ontstaan er regelmatig onveilige situaties. Het is een wonder dat er nog géén ongelukken zijn gebeurd. Tenminste berichten hiervan hebben ons niet bereikt.

Concrete vraag: is het mogelijk dat er nabij de ingang van de bibliotheek een spiegel wordt opgehangen, zodat bestuurders die links af moeten slaan, via de spiegel kunnen zien of er verkeer nadert vanaf het centrum dat nu uit het zicht wordt gehouden door de Sint Antoniusmolen.

Wij zien uw antwoord met grote belangstelling tegemoet en hopen dat de oplossing met de spiegel zorgt voor toename van de veiligheid.

Met vriendelijke groet,

Namens CDA-fractie Leudal
Maurice Schreurs