Raadsvraag levensbestendig wonen

Beste leden college,
Wat is de stand van zaken met betrekking tot het ontwikkelproces van het thema levensbestendig wonen?
De mogelijkheden die het huis van morgen kan bieden voor Leudal zouden worden onderzocht en naar verwachting zou er in het eerste kwartaal een besluit worden genomen. Graag meer informatie over de stand van zaken.
Tiny Reijnders
CDA fractie