Raadsvraag omtrent organisatie verkiezingen 18 maart 2015

Geachte portefeuillehouder,

Op woensdag 18 maart 2015 worden de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van de Waterschappen in Nederland gekozen. De organisatie van beide verkiezingen is in handen van de gemeente.

Onze fractie is ter oren gekomen dat de aangemelde vrijwilligers die willen fungeren als stembureaulid een e-learning dienen door te nemen met een afsluitende toets.
Deze e-learning vergt naar verluidt een forse tijdsbesteding van zelfs 10 uren. Veel vrijwilligers zijn hierdoor afgehaakt.

Is het bekend dat deze e-learning een onevenredige tijdsinvestering vergt ten opzichte van de opbrengsten voor de vrijwilligers?

Is het de gemeente bekend dat er veel afmeldingen van vrijwilligers zijn die de tijdsinvestering een te grote belasting vinden?

Zijn er ondanks de afmeldingen voldoende vrijwilligers om de verkiezingen ordentelijk te laten verlopen?

Is er overwogen om een instructiebijeenkomst te organiseren in plaats van een e-learning?

Graag vernemen wij van u.

Namens fractie CDA-Leudal,


Peter van Melick
Fractievoorzitter CDA-Leudal