Raadsvraag openbare kunstwerken

Raadsvraag openbare kunstwerken

Kunstwerken die in het verleden geplaatst zijn in de openbare ruimte vragen dringend om onderhoud .

Verzoek aan het college ook voor deze kunstwerken onderhoud te plegen en om daar waar derden eigenaar zijn actie te ondernemen . Nu staan kunstwerken te verloederen, zijn onderkomen en of worden niet gerepareerd.

  1. Het monument bij de Maascentrale te Haelen. De Maascentrale is dicht en het monument staat opgesloten in het groen .Dit  staat nu wel op een zeer ongunstige plaats. Zou verplaatsing naar een andere  locatie in Haelen een optie zijn  v bij de entree van het industriepark Windmolenbos ? Wie is eigenaar van dit kunstwerk  ?
  2. De fontein bij de kerk in Haelen. Waarom heeft die dit jaar nog geen water gespoten ? wat is de oorzaak en indien stuk waarom wordt deze niet gerepareerd ?
  3. De kolommen bij het oude gemeentehuis te Haelen. De band met Horn ontbreekt. Is deze ontvreemd ? Wordt dit weer hersteld en is dit verzekerd ?
  4. Hoeveel kunstwerken in de openbare ruimte hebben wij in Leudal in eigendom van de gemeente en in welke staat zijn deze ?

Graag uw reactie