Raadsvraag verlenen standplaatsvergunning Frietker Grathem

Door de gemeente is vergunning verleend aan de frietker om iedere vrijdag in Grathem aanwezig te zijn van 17.00 uur tot 19.00 uur .

Standplaats op het Nassauplein waar ook preuverie de Nassaurie met terras  aanwezig is .
In Grathem is een cafetaria aanwezig en daarnaast dus zaal Geraats en Preuverie de Nassaurie waar men terecht kan om te eten.

vragen:

 1. Waarom wordt hier in een kleine kern een vergunning verleend terwijl er een cafetaria aanwezig is ? Onder F in de stand plaatsvergunningen van de gemeente uit 2012 staat het volgende opgenomen  Indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning voor een standplaats voor het verkopen van goederen een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt. Met betrekking het bepaalde onder f. wordt het volgende toegelicht.

Het is overigens niet de bedoeling dat de verzorgingsfunctie in de kernen door het verlenen van de standplaatsvergunningen in gevaar komt.
De standplaatsen moeten het dorpsbelang en de leefbaarheid dienen.

Wij denken dat  het verlenen van deze vergunning het dorpsbelang niet gediend wordt. Kleine kern met een cafetaria. Een Frietkraam een keer in de week is goed als er geen alternatief / cafetaria in een dorp aanwezig is.

 1. Waarom gaat de ondernemer met zijn frietkraam op het Nassauplein staan ? Is hier over gesproken ?
 2. Is met de ondernemer van de Preuverie gesproken die aan hetzelfde plein zijn terras heeft en waar je in het seizoen buiten kunt eten ?

4.Hoe zit het met de stankoverlast van de frietkraam voor de buurt en dus ook voor de Nassaurie ?

 1. 5. Is er gekeken of het voortbestaan van het huidige cafetaria in Grathem niet in gevaar komt door deze vergunningsverlening ?

Antwoorden op bovenstaande vragen

 1. De verwijzing naar het Standplaatsenbeleid is niet compleet. Als aanvulling wordt ook verwezen naar de toelichting onder ad f. Hier is het volgende opgenomen.

“In het verleden is het beschermen van een “redelijk voorzieningenniveau” in de gemeenten ten behoeve van de consument als een openbare orde belang aangemerkt. De gedachte was dat gevestigde winkeliers geconfronteerd worden met hoge exploitatiekosten die niet in verhouding staan tot de vrij lage exploitatiekosten van de straathandelaren. Uit jurisprudentie van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State blijkt dat het reguleren van de concurrentieverhoudingen niet als een huishoudelijk belang van de gemeente wordt aangemerkt. Hierop wordt de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State slechts één uitzondering toegestaan, namelijk wanneer het voorzieningenniveau voor de consument in een deel van de gemeente in gevaar komt. Wil een gemeente op basis hiervan een vergunning weigeren dan moet worden aangetoond, mede aan de hand van de boekhouding van een plaatselijke winkelier, dat het voortbestaan van de winkel in gevaar komt als vanaf een standplaats dezelfde goederen aangeboden worden. “…..

Op grond van deze rechterlijke uitspraken  kan een standplaatsvergunning niet geweigerd worden.

 1. Het Nassauplein is volgens het Standplaatsenbeleid gemeente Leudal een aangewezen locatie.
 2. Er is met de ondernemer van de Preuverie niet gesproken.
 3. De Voedsel en Warenautoriteit controleert op geur-/stankoverlast.
 4. De cafetariahouder moet, mede aan de hand van zijn boekhouding zelf aantonen dat het voortbestaan van het cafetaria in gevaar komt. Is dit het geval dan kan de standplaatsvergunning geweigerd worden.
  Met de exploitant van het cafetaria is dit besproken voordat de standplaatsvergunning is verleend.