Raadsvraag

Raadsvraag

 

Voorschoolse opvang.

De minister stelt 60 miljoen euro beschikbaar om voorschoolse opvang aan te bieden aan kinderen tussen 2,5 en 4 jaar .Gemeenten kunnen ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag hiermee een aanbod doen.

Lang niet alle kinderen maken gebruik van het peuterprogramma wat wel belangrijk is voor de ontwikkeling van de kinderen.

De eerste 10 miljoen ontvangen de gemeenten in juli.de komende jaren komt daar steeds 10 miljoen bij .

1 Op welke wijze en hoe gaat Leudal dit inzetten in de kernen  ?

  1. Hoeveel ontvangt Leudal dit jaar ?.
  2. Is uw college bekend met de sluiting van de peuterspeelzaal in Kelpen-Oler ?

4 Is de reden van sluiting bezuiniging of kinderaantal wat gebruikt maakt van het peuterwerk ?

6.Kunt u een overzicht geven van het aantal peuters per kern wat nu gebruik maakt van het peuterwerk en hoeveel kinderen per kern straks in aanmerking komen voor een aanbod van de gemeente.?

 

Tiny Reijnders
CDA fractie