Raadsvragen omtrent beleid invalidenparkeerkaarten

Raadsvragen omtrent beleid invalidenparkeerkaarten

Recent is onze fractie meermaals aangesproken omtrent de legeskosten met betrekking tot invalidenparkeerkaarten.

Onze fractie wenst daarom graag meer inzicht te krijgen aangaande het beleid met betrekking tot (het verlengen van) invalidenparkeerkaarten.

Dergelijke parkeerkaarten worden voor bepaalde tijd afgegeven en dienen daarna, indien noodzakelijk, verlengt te worden. In de praktijk kan het voorkomen dat iemand met een chronische aandoening die noodgedwongen gebruik maakt van een rolstoel eerst naar een arts moet voor een verklaring alvorens de parkeerkaart verlengd kan worden. Herkent het college deze situaties?

Indien uw antwoord bevestigend is: Waarom moet iemand die gebruik moet maken van o.a. een rolstoel eerst naar een arts terwijl de gezondheid niet is verbeterd maar zelfs nog achteruit is gegaan?

Zoals we begrepen hebben kost het verlengen van een invalidenparkeerkaart € 40, -. Indien er eerst een verklaring van een arts nodig is zijn de kosten zelfs € 100, -. Naar onze mening is een doktersverklaring voor chronische aandoeningen vaak overbodig, confronterend, bureaucratisch en onnodig kostenverhogend.
Namens CDA-Leudal,

 

Tiny Reijnders
Raadslid