Raadvraag scholenfusie

De eerdere planning voor een locatiekeuze van december werd reeds niet gehaald en door dit college doorgeschoven naar februari. Tot onze verbazing moeten wij nu uit berichtgeving in de krant vernemen dat ook besluitvorming in februari niet wordt gehaald en pas in april zal plaatsvinden.

  1. Waarom heeft het college verzuimd de raad hieromtrent te informeren?
  2. Wat is de reden dat het college het nodig vindt om 4 nieuwe locaties aan het locatieonderzoek voor de scholenfusie Leudal west toe te voegen?
  3. Indien het proces vertraging oploopt, wat betekent dit voor het onderhoud dat uitgesteld is? Is het verantwoord om niets te doen? Indien achterstallig onderhoud alsnog moet worden uitgevoerd, hoeveel kosten brengt dit dan met zich mee?

Het is weer een project dat door dit college wordt uitgesteld tot na de datum van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat de raad hier niet over is geïnformeerd maakt dit extra kwalijk.

Graag willen wij opheldering omtrent dit thema van de wethouder in de commissie Sociaal van 22 januari aanstaande.

Fractie CDA Leudal