Raadvraag

 

Beste mensen,
Onderstaand een raadsvraag  van het CDA voor het college.

  1. In december hebben we de subsidieverordeningen vastgesteld als raad . Het muziekonderwijs was nog een punt van discussie en is niet meegenomen . Wat is de stand van zaken met betrekking besluit financiering muziekonderwijs ?
  2. Wanneer kunnen we de deelverordening kunst en cultuur verwachten?

Met vriendelijke groet,
Tiny Reijnders
CDA fractie