Raadvragen en antwoorden kunstwerken in de openbare ruimte

In oktober heb ik namens het CDA vragen gesteld over kunstwerken in de openbare ruimte .  Raadsvragenboek 2016-291. We hebben de geconstateerd dat de fontein in Haelen bij de kerk weer water spuit. Graag willen wij van u weten hoe het staat met de kolommen bij het oude gemeentehuis in Haelen. De band met Horn ontbreekt en uit uw antwoord werd duidelijk dat dit kunstwerk verzekerd is en dat het ook de bedoeling is om dit te herstellen. Is er al aan te geven wat de kosten zijn en of deze door de verzekering worden gedekt?

Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 4 over het aantal kunstwerken en staat van onderhoud geeft u in oktober aan dat er gestart wordt met actualiseren huidig overzicht openbare kunstwerken, structurele jaarlijkse schouw en financieren van onderhoud. Kunt u aangeven of er al iets mee is gedaan en zo ja wanneer krijgen we daar informatie over. Zo nee wanneer wordt dit opgepakt.

Met vriendelijke groet,

Tiny Reijnders
CDA fractie

Advies:

Antwoorden

  1.  Voor herstel van de pilaar voor het oude gemeentehuis in Haelen moet i.v.m. auteursrecht op het kunstwerk nog  contact worden opgenomen met de kunstenaar die het kunstwerk gemaakt heeft. Actie hiertoe is uitgezet en loopt. Het kunstwerk is inderdaad verzekerd. Overleg met de   verzekeringsmaatschappij dient nog plaats te vinden.
  2.  Wij verwachten in de tweede helft van 2017 een start te  maken met actualisatie van kunst in de openbare ruimte in Leudal en het maken van een onderhoudsplan, inclusief  bijbehorend onderhoudsbudget.