Reactie van CDA-Leudal op burgerinitiatief Park Leudal Oost

Reactie van CDA-Leudal op burgerinitiatief Park Leudal Oost

27-1-2016

De CDA-fractie Leudal heeft met grote verbazing kennisgenomen van het feit dat de besluitvorming over Park Leudal Oost, ondanks eerdere berichten van het college, weer wordt uitgesteld. Ondanks het feit dat de initiatiefnemers en betrokken verenigingen alles in het werk hebben gesteld om de gemeente van alle gewenste informatie te voorzien, heeft het college opnieuw besloten de gemeenteraad geen gelegenheid te geven zich uit te spreken over het initiatief.

Wat ons nog het meeste verbaast is, dat het college nu ook de bezuinigingstaak die de gemeente heeft bij dit burgerinitiatief neerlegt. Als CDA willen wij de gemeente zo aantrekkelijk mogelijk maken om te wonen, te werken en te recreëren in een van de mooie dorpen van Leudal. Wij willen investeren in verouderde voorzieningen en wat daarna overblijft waar mogelijk saneren. Het college handelt nu volgens ons in de verkeerde richting. Ze willen geld zien voordat er geïnvesteerd gaat worden. Dit heeft straks als resultaat dat niemand meer een initiatief durft te nemen.

De vier voetbalverenigingen in Leudal-West en ook de wielerbaan zitten hierdoor op een later moment met hetzelfde probleem, als het college zijn werkwijze doorzet. Volgens het CDA zijn Park Leudal Oost, de wielerbaan en het nieuwe voetbalcomplex in Leudal-West niet eens meer majeure prestigeprojecten, zoals een enkele raadsfractie ze heeft genoemd. Het zijn belangrijke projecten die de gemeente helpen een interessante leefomgeving te creëren in de dorpen.

Het is niet de taak van vrijwilligers om een plan te maken waardoor de bezuinigingen worden gerealiseerd. Dit is de taak van de gemeente zelf. De opdracht van de werkgroep Park Leudal Oost is intussen voltooid. Wat nog rest is het voorleggen van het plan aan de gemeenteraad.

We maken ons grote zorgen dat dit nu niet gebeurt en dat daarmee de burgerparticipatie niet serieus wordt genomen. Het college stelt zich passief op en wil het punt ogenschijnlijk over de verkiezingen heen tillen. Het coalitieakkoord heet ‘Op vertrouwen een toekomst bouwen’, wat het college doet is ‘Met wantrouwen niets bouwen’. Een mooie mogelijkheid voor de gemeente Leudal blijft hierdoor weer liggen. Hier zijn wij het als CDA principieel mee oneens.

De kwaliteitsimpuls die Park Leudal Oost geeft wordt uit het oog verloren door gebrek aan prioritering van dit college. Het gaat niet meer om de essentie, het gaat niet meer over zaken waar wij als gemeenteraad over moeten en willen praten. We hebben als CDA onmiddellijk vragen gesteld en willen dit punt niet verder naar voren schuiven. Park Leudal Oost komt wat ons betreft met spoed op de raadsagenda terecht. Wij hebben vanaf het begin achter dit mooie initiatief gestaan en zullen dat ook blijven doen.

Namens CDA-Leudal,
Nadine Alofs
Raadslid gemeente Leudal