Verkiezingsprogramma 2018-2022

Beste Leudallers,

De “Tuin van Limburg”. Zo wordt ons Leudal wel genoemd. Ontstaan uit 16 kernen, elk met hun eigenheid en verscheidenheid. 16 edelstenen in een kroon.Een plek waar het goed leven en werken is. Een plek waar iedereen ontplooiing vindt en gelukkig kan zijn. Een plek waar onze kinderen veilig opgroeien en genieten van hun jeugd en waar senioren genieten van hun vrije tijd. Wij regelen de verhouding tussen de overheid en de individuele burger het liefst vanuit de mens in gemeenschap; in gezin, in werk, in kern, in verenigingen want de mens is geen mens als hij geen medemens is. Onze toekomst als zelfstandige gemeente vraagt om continue verbinding. Verbinding vanuit de dorpskernen opdat wij één zijn vanuit die eigenheid en verscheidenheid en vanuit de mens als medemens. De toekomst van Leudal kunt u medebepalen door op 21 maart 2018 uw stem uit te brengen. Met ons programma ‘Verbinden vanuit de dorpskernen’ in de hand weet u waar het CDA Leudal voor staat.

Bekijk hier ons volledige verkiezingsprogramma CDA Leudal – Verkiezingsprogramma 2018-2022

Huub van Helden
Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen 2018