Verslag raadsvergadering 16 februari

Beschikbaar stellen subsidie voor inrichting brede maatschappelijke voorziening Ell

Het CDA is positief over het draagvlak in Ell en de betrokkenheid bij de BMV.
Naar ons idee heeft de stichting BMV Ell vanaf het begin alle in redelijkheid mogelijke inspanningen verricht.
De gelden voor een nieuwe BMV in Ell zijn vrijgemaakt in een andere tijd, met een andere visie op gemeenschapshuizen in Leudal. Dat deze visie op gemeenschapshuizen is veranderd betekent niet dat we Ell nu met een leeg gebouw kunnen laten zitten.
Het is mede te wijten aan de langzame besluitvorming in deze raad, vanaf 2011 is getreuzeld, dat subsidies niet langer beschikbaar zijn.
Wie A zegt moet ook B zeggen. Dat kan soms tegenvallen. Het CDA wil niet voor deze verantwoordelijkheid weglopen. We zijn vanaf het begin positief geweest over de BMV in Ell en zo zitten we er nog steeds in.
De stichting BMV Ell is daarnaast een stichting die het qua exploitatie goed voor elkaar heeft. De stichting heeft nog nooit bij deze gemeente moeten aankloppen in verband met tekorten. Dat dit wordt voortgezet is iets waar wij als CDA alle vertrouwen in hebben.
Ze zoeken ook de binding met de gemeenschap, o.a. met de school, daarnaast heeft het oude gebouw al een nieuwe bestemming gekregen. Dus problemen in Ell? Wij zien ze in ieder geval niet.
Als raad moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen een gebouw neerzetten, maar dit ook inrichten zodat het ten goede komt van de kern Ell en haar bewoners.

Reparatievoorstel voor de subsidietoekenning aan muziekverenigingen van €16.000,00

Dit onderwerp heeft al voor heel wat commotie gezorgt binnen Leudal. Wethouder Verlinden heeft  in de raadsvergadering van 2 februari ook al aangegeven  waar het mis is gegaan. Het college heeft bij de opstelling van de begroting  2016 besloten om aan het verzoek van de muziekfederatie tegemoet te komen . Het voorstel wat  daarop volgde inclusief het raadsvoorstel wordt nog steeds gesproken over de 130.00 euro voor de muziekverenigingen  In de besluitenlijst komt dan plots de tekst muziekonderwijs te staan . In het  raadsvoorstel wordt dan ook niet meer gesproken van muziekverenigingen maar van muziekonderwijs. Hier zit dan ook de ommissie waar wij als CDA 2 februari op duiden die ook de raad niet heeft geconstateerd. De bezwaren van de muziekfederatie van 11 januari waren dan ook reden voor de interne memo van 12 februari en het collegevoorstel van 19 januari. Budgetrecht hoort echter bij de raad en hier werd terecht op gewezen . Een raadsvoorstel voor 16 februari vandaag dus volgde . Het blijkt uiteindelijk niet om 72.000 euro te gaan maar om een extra bijdrage te gaan van 16.000,00 euro. Dit was echter ook al  bij de raad bekend  op 29 januari in  het voorstel voor deze vergadering wat ons ons toen bereikte.
Met uitzondering  van het CDA namen Partijen in deze raad  hier echter geen genoegen mee. Ondanks dat wethouder Verlinden het ook nog eens uitlegde in het interpellatiedebat . Een motie van wantrouwen lag op tafel en  daarnaast werd ook  de integriteit van onze fractievoorzitter  ter discussie gesteld  die beloftes zou hebben gedaan, achterkamertjes, wethouders onder druk zou hebben gezet en nog meer van dat soort fraaie woorden. Voorzitter een brief van de voorzitter van de MFL aan alle partijen geeft duidelijk aan dat de opmerkingen beschuldigingen niet kloppen. Maar nu niets in de media. Over open en transparant gesproken. Mensen beschadigen en als het niet blijkt te kloppen mondje dicht .

Het voorstel wat voorligt waar uiteindelijk niet eens door de raad een besluit over genomen had hoeven te worden en waarvoor wethouder vanden Beuken naar huis werd gestuurd.  Dit jaar zijn de kortingen voor alle verenigingen ongedaan gemaakt.