Verslag raadsvergadering van 18 april

Dhr. Leo Schouten werd aan het begin van de vergadering geïnstalleerd als opvolger van Rens Raemakers voor de fractie D66. Als CDA wensen we hem succes.

Ook werd instemming gevraagd voor verevening jeugdhulp Midden Limburg met ingang van 2017 voor de duur van 3 jaar.

Echt-Susteren Roerdalen en Maasgouw hebben de stekker uit de verevening getrokken. De verevening wordt gerealiseerd op de schaal die mogelijk is. Als CDA vinden wij dat de verevening op  de schaal van 7 Midden Limburgse gemeenten had moeten doorgaan, niet op de schaal van 3. Op het gebied van de verevening werken Weert, Nederweert en Leudal samen. Deze 3 gemeenten trekken ook samen op met het WMO beleid.

Als CDA zijn wij er voor om de kosten die je maakt samen te delen, om als Midden-Limburg solidair te zijn. Verevening is een solidariteitskwestie volgens het CDA en we staan hier zeker achter. Jammer dat het met de 7 Midden Limburgse gemeenten op het gebied van verevening niet is gelukt.

We zouden graag zien dat dit college daar wat actiever op inzet. Politiek inzetten op grotere samenwerking in Midden-Limburg. Een gemiste kans.

Tot slot van deze korte vergadering werd de goedkeuring gevraagd voor het vaststellen van het bestemmingsplan Nijken 18 te Roggel waar zachtfruitkwekerij Zuilen een tuinbouwbedrijf exploiteert. Als CDA kunnen we hier volledig mee instemmen.

 

Tiny Reijnders