Verslag raadsvergadering 22 maart

Mestbeleid uitgesteld: CDA-Leudal teleurgesteld

De CDA-fractie is teleurgesteld over het feit dat de vaststelling van de Leidraad regionale mestverwerking Midden-Limburg op de lang baan is geschoven. Het CDA wilde dit agendapunt behandelen tijdens de raadsvergadering van 22 maart jongstleden maar kreeg alleen steun van de fractie VVD. Dit is een zeer slecht signaal naar de agrarische sector en naar de regionale samenwerking in Midden-Limburg. Andere gemeenten in Midden Limburg toonden meer daadkracht en stelden de leidraad al vast. Die moet het agrariërs mogelijk maken om onder voorwaarden op hun eigen bedrijf mest te verwerken. Het CDA vreest dat de nieuwe coalitie in Leudal later dit jaar de leidraad mestverwerking onder strengere voorwaarden wil voorleggen aan de raad.

Afscheid wethouder Paul Vogels

Tijdens de raadvergadering van 22 maart jongstleden hebben we afscheid genomen van CDA wethouder Paul Vogels door het eerdere besluit om uit de coalitie te stappen.
Een bestuurder met een prima staat van dienst.

Op bestuurlijk niveau is Paul Vogels in veel gremia actief geweest. Was het; om maar iets te noemen; als voorzitter van 3ml, binnen het waterschap, als raadslid van gemeente Haelen en uiteraard als wethouder van de gemeente Leudal. Paul heeft zich overal met volle overgave ingezet.

Paul wordt geroemd om zijn goede dossierkennis.

Of het nu gaat om het bestemmingsplan buitengebied, verenigingen, ondernemend Leudal, handhaving, onderwijs, Paul heeft altijd enorme belangstelling en kennis getoond op al deze gebieden. Hij heeft die belangstelling en kennis vervolgens gebruikt om tot resultaten te komen voor Leudal.

Ook staat hij erom bekend niet bang te zijn om een standpunt in te nemen en dit in concrete acties te vertalen. Hij staat ergens voor en daar gaat hij ook voor. Een eigenschap waarin wij hem als bestuurder extra hebben kunnen waarderen.

Paul is ook zeer benaderbaar en zet zich in voor de juiste verbindingen met de samenleving. Als CDA-fractie hebben we op een voortreffelijke wijze kunnen samenwerken met Paul Vogels. Als CDA fractie danken wij hem voor zijn grote inzet voor de samenleving.

Op bestuurlijk niveau is Paul Vogels in veel gremia actief geweest. Was het; om maar iets te noemen; als voorzitter van 3ml, binnen het waterschap, als raadslid van gemeente Haelen en uiteraard als wethouder van de gemeente Leudal. Paul heeft zich overal met volle overgave ingezet.

Paul wordt geroemd om zijn goede dossierkennis.

Of het nu gaat om het bestemmingsplan buitengebied, verenigingen, ondernemend Leudal, handhaving, onderwijs, Paul heeft altijd enorme belangstelling en kennis getoond op al deze gebieden. Hij heeft die belangstelling en kennis vervolgens gebruikt om tot resultaten te komen voor Leudal.

Ook staat hij erom bekend niet bang te zijn om een standpunt in te nemen en dit in concrete acties te vertalen. Hij staat ergens voor en daar gaat hij ook voor. Een eigenschap waarin wij hem als bestuurder extra hebben kunnen waarderen.

Paul is ook zeer benaderbaar en zet zich in voor de juiste verbindingen met de samenleving. Als CDA-fractie hebben we op een voortreffelijke wijze kunnen samenwerken met Paul Vogels. Ik dank hem namens de CDA-fractie voor zijn grote inzet voor de samenleving.

Op bestuurlijk niveau is Paul Vogels in veel gremia actief geweest. Was het; om maar iets te noemen; als voorzitter van 3ml, binnen het waterschap, als raadslid van gemeente Haelen en uiteraard als wethouder van de gemeente Leudal. Paul heeft zich overal met volle overgave ingezet.

Paul wordt geroemd om zijn goede dossierkennis.

Of het nu gaat om het bestemmingsplan buitengebied, verenigingen, ondernemend Leudal, handhaving, onderwijs, Paul heeft altijd enorme belangstelling en kennis getoond op al deze gebieden. Hij heeft die belangstelling en kennis vervolgens gebruikt om tot resultaten te komen voor Leudal.

Ook staat hij erom bekend niet bang te zijn om een standpunt in te nemen en dit in concrete acties te vertalen. Hij staat ergens voor en daar gaat hij ook voor. Een eigenschap waarin wij hem als bestuurder extra hebben kunnen waarderen.

Paul is ook zeer benaderbaar en zet zich in voor de juiste verbindingen met de samenleving. Als CDA-fractie hebben we op een voortreffelijke wijze kunnen samenwerken met Paul Vogels. Ik dank hem namens de CDA-fractie voor zijn grote inzet voor de samenleving.