Verzoek raadsinformatiebijeenkomst structuurbeelden Haelen-Horn

Geachte griffier, beste Wim,

 

Tijdens komende commissievergadering ‘Fysiek’ van 16 mei vinden we onder agendapunt 6.3 het agenda-item ‘Uiten wensen en bedenkingen vaststellingsovereenkomst Structuurbeelden Haelen-Horn met herontwikkeling Haelen-Horn BV’.

Het doornemen van dit dossier leert ons dat dit zeer grote negatieve financiele gevolgen heeft voor onze gemeente te weten ruim € 3. 600.000,-

Daar de oorsprong van dit dossier al is ontstaan in de voormalige gemeente Haelen-Horn pleit ik er namens onze fractie voor om een raadsinformatiebijeenkomst te organiseren. Alleen behandelen als agendapunt in een commissievergadering doet wat ons betreft geen recht aan de complexiteit en magnitude van (de gevolgen van) dit dossier.

Door het behandelen in een raadsinformatiebijeenkomst kunnen (nieuwe) raadsleden kennis nemen van alle ins en outs van dit dossier. Het is belangrijk dat de gemeenteraad (en onze inwoners) gedegen uitleg krijgen over hoe het komt dat een project dat ruim 10 jaar geleden een oplossing leek voor veel probleemlocaties in Horn en Haelen, nu eindigt in een afkoopregeling die de gemeente Leudal nu ruim € 3,6 miljoen euro gaat kosten. Er kan dan onder andere uitleg gegeven worden waarom een dure afkoopregeling gunstiger is dan wachten totdat contractpartijen hun afspraken nakomen. Kortom: Hoe is het ontstaat? Wat zijn de alternatieven? Wat kunnen we leren van dit dossier? (leercurve). Dit soort zaken kunnen dan de revue passeren.

Ik stel voor dat je ons voorstel nu al doormailt richting betreffende commissieleden en dat dit voorstel geagendeerd wordt in komende presidiumvergadering zodat we daar ook een datum kunnen prikken voor de beoogde raadsinformatiebijeenkomst.
Groeten,

Peter van Melick
CDA Leudal