Wederom verliest gemeente Leudal rechtszaak inzake Landgoed Leudal

Wederom verliest gemeente Leudal een rechtszaak aangespannen door landgoed Leudal.

Dit keer betrof het een geschil over het stilleggen van werkzaamheden die volgens de wethouder illegaal waren.

De rechter oordeelde geheel anders. Uit controlerapporten van ambtenaren bleek eerder al dat er geen illegale activiteiten waren geconstateerd evenmin bleek er sprake van graafwerkzaamheden. Ondanks deze rapporten liet wethouder Backus de activiteiten stilleggen.

Naar nu blijkt volstrekt onterecht. De rechter gaf tevens aan niet in te zien waarom er een vergunning nodig is voor de aanleg van een weg op eigen terrein.

In een interpellatiedebat wat op 9 november jongstleden plaatsvond op initiatief van raadslid Huub van Helden van het CDA gaf wethouder Backus nog stellig aan dat er sprake was van illegale activiteiten en graafwerkzaamheden. Ook zijn destijds zwakke onderbouwing deed diverse partijen de wenkbrauwen fronsen. Naast de proceskosten die voor rekening van de gemeente komen wordt het wantrouwen vanuit ondernemend Leudal jegens de gemeente steeds verder aangewakkerd. Landgoed Leudal gaf eerder al aan het gevoel te hebben dat de hetze vanuit de zijde van het college van Leudal lijkt op een politiek gedreven proces, funest voor het vertrouwen in de gemeente. Saillant detail is verder dat de gemeente in het geheel geen vertegenwoordiging naar de zitting stuurde.