Bart Nijskens

Commissielid Bestuur en Middelen

– Adviseur mineralenboekhouding
– Ondernemend bij melkveebedrijf Nijskens Horn (’t Höfke)
– Lid en leider van De Verkenners bij Scouting Horn
– Lid van VG De Koempels

“Ik ben Bart Nijskens geboren in 1994. Mijn hele leven woon ik al in Horn. Thuis hebben wij een melkveebedrijf met 60 melkkoeien. Verder ben ik al meer dan 10 jaar actief bij de scouting, waar ik nu leider ben van De Verkenners groep 7 t/m klas 2. Hier leren we de kinderen survival skills en samen te werken in een groep. Verder ben ik werkzaam als adviseur mineralenkringlopen rundvee.”

Ik vind het belangrijk dat de gemeente actief meedenkt met ondernemers om groei van bedrijvigheid in Leudal te realiseren. Vergunningsprocedures moeten sneller verlopen en ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn. ook kan de gemeente meer meedenken met ondernemers over het inspelen op ontwikkelingen en innovaties. Op deze manier zullen ondernemers graag actief zijn in Leudal, dit komt de werkgelegenheid ten goede. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente actief luistert naar de wensen van de inwoners ten aanzien van woningen en verenigingen.

het verenigingsleven in een dorp bepaalt de activiteit en de levendigheid in dat dorp. Daar ontmoeten mensen elkaar en worden vriendschappen gemaakt. het verenigingsleven kan alleen blijven ontwikkelen als er nieuwe jeugd bij komt. daarvoor moet er een goed woningaanbod zijn. de gemeente moet financieel gezond zijn door kritisch te blijven kijken naar de uitgaven. door regeldruk te verminderen en een duidelijk, inzichtelijk beleid te voeren kunnen onnodige dure adviezen uitblijven.

Emailadres: b.nijskens@leudal.nl

Terug