Rob Flinsenberg

Raadslid sinds 2014
Specialisme: Domein Sociaal

– Werkzaam bij Ministerie van Veiligheid en Justitie
– Zittingsvertegenwoordiger en straf- en civiel onderzoeker
– Raad voor de Kinderbescherming

”Zorg, welzijn en leefbaarheid in alle
kernen!”

Leudal heeft recht op een daadkrachtig, betrouwbaar en deskundig bestuur. De beslissingen die door de gemeenteraad genomen worden raken eenieder die in Leudal woont. Op het gebied van het sociale domein is steeds meer verantwoordelijkheid bij de gemeente komen te liggen denk aan bijvoorbeeld Jeugdzorg en WMO. Dit vraagt om volksvertegenwoordigers met expertise in het sociale domein.

 

In mijn werk heb ik hier dagelijks mee te maken. Daarnaast ben ik actief als pleegouder. Niemand kiest ervoor om afhankelijk te worden, bijvoorbeeld door ouderdom, door persoonlijke omstandigheden of een handicap of beperking. Deze verantwoordelijkheden liggen nu ook bij de gemeente. Wat ik belangrijk vind is de leefbaarheid in alle 16 kernen van Leudal. Kernen waar plek is voor ouderen, jongeren en mensen met een handicap of beperking. Waar aandacht uitgaat naar de leefbaarheid in dorpen door krachtige verenigingen en plaatselijke ondernemers en waar mensen op een laagdrempelige manier geholpen kunnen worden. Zorg, welzijn en leefbaarheid in alle kernen!

r.flinsenberg@leudal.nl