Thieu Bongers

Commissielid Bestuur en Middelen

Werkzaam als zelfstandig agrarisch ondernemer, weet ik dat de agrarische sector een zeer belangrijke economische drager is onder de economie van Leudal. De landbouw zorgt voor veel werkgelegenheid, niet alleen op de bedrijven zelf, maar vooral ook bij de aanleverende en afnemende bedrijven.

Ik ben er trots op, dat de landbouw in de gemeente Leudal zich kenmerkt door een enorme variatie aan teelten en bedrijfstypen en zorgt hiermee voor een mooi gemêleerd landschap. Deze afwisseling van bedrijven en teelten zorgt voor een buitengebied dat door burgers en recreanten zeer wordt gewaardeerd. Te meer omdat de agrariërs in Leudal ook zorg hebben voor de verspreid liggende natuurgebieden en beekdalen. Landschapsbeheer is ook een onderdeel van het boerenbedrijf.

De landbouw in Leudal wordt gekenmerkt door een hoge mate van innovatie. En innovatie is in deze tijd bijna altijd ook een meer duurzame bedrijfsvoering. Voor het CDA wil ik me inzetten voor een gemeentebestuur dat deze ontwikkelingen meedenkend ondersteund. Daarbij past een oplossingsgericht beleid dat uitgaat van samenwerking met de landbouw en een gemeente die vertrouwen heeft in de landbouw. Dat geldt ook voor het beheer van natuurgebieden en het gemeentelijk groenbeheer. In beiden liggen naar mijn mening interessante taken voor de agrariërs van Leudal.

Emailadres:
t.bongers@leudal.nl

Telefoon:
0495-651286

Terug